Son Haberler
Anasayfa / Bitkisel Tasarım II / Akdeniz Bahçeleri

Akdeniz Bahçeleri

Bugün 100. yazımı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aslında 100. yazımda böyle bir konuyu seçeceğim aklıma gelmezdi. Ama bence güzel oturdu. Hiç planlı değil. Her ne kadar tasarımcı ve plancı olsam da yaşamımı planlamayı sevmem. Saf ve doğal olsun herşey. Kendiliğinden gelişsin. Hayallerimle beraber…..Planlarımla değil….Belki bilim adamıyım ama bilinmeyenin ötesindekiler, gerçeğin ötesindekileri de çok merak ederim.

Akdeniz de beni anlatır. Sıcaktır. Ne kadar mavi olsa da aslında kuraktır. Kanamaz suya ne kadar içse de doyamaz. Hep eksiktir bir şeyler. Zaman geçtikçe güzelleşir herşey. Eskidikçe güzelleşir Akdeniz. Eskimek ona yakışır. Eskileri en güzel o taşır.

Akdeniz kültürü Akdeniz Havzasını coğrafi, topografik ve iklimsel özellikleri yanında tarihsel, kültürel zenginlikleriyle etkileşim halinde ortaya çıkmış bir değeri ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak bu bölge diğer bölgelerden belirtilen nitelikleriyle ayrılmaktadır. Öyle ki bu havza farklı medeniyetlerle beslenerek Akdeniz kültürününgelişimine neden olmuş ve derinlik kazandırmıştır. Bunun sonucu olarak özellikle Akdeniz iklim kuşağı toplumlarının dış mekan kullanım alanının önemli bir parçası olan “Akdeniz bahçesi” anlayışının gelişmesine ve ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Çizelge  Akdeniz Bahçe Kültürünü Oluşturan Medeniyetler ve onların bahçe özellikleri (Gültekin, 1998, Artan, 1993, Chenchine, 1946)

 

Medeniyetler Bahçe Özellikleri Su  Kullanımı Yapılar Bitkiler
Mısır

M.Ö 2720

Formal ve simetrik dikdörtgen, L ve T şeklinde havuzlar

 

Heykeller, küçük duvarlar ve sütunlar Washingtonia sp., Acacia sp., Ficus carica Rosa sp., Myrtus sp., Jasminum sp., Lilium sp., Thymus sp., Nymphaea sp. Cyperus sp.
Antik Yunan yok Devasa heykeller  ve saksılar Quercus sp., Platanus sp., Populus nigra, Olea europea, Laurus nobilis, Myrtus sp., Ficus carica, Vioala sp., Hyacinthus sp., Rosa sp., Narcissus sp., Cyclamen sp., Acanthus sp.
Roma İmparatorluğu Evler, “atrium” olarak adlandırılan bir iç avluya sahip, bitkiler atriumda saksı ve yüksek yastıklardadır. Topiari yaygındır. Geometrik kanal, dikdörtgen havuz veya yuvarlak göletler Hayvan ve bitki figürlerinde insan boyutunda heykeller ve saksılar Nerium oleander, Rosmarinus sp., Buxus sp., Taxus sp., Citrus sp., Prunus sp., Amygdalus sp., Punica granatum, Phoenix dactylifera, Olea europea, Ficus carica ve Vitis sp., Platanus sp., İris sp., Rosa sp. ve sarılıcı türler
İspanya İslam Bahçe Sanatı İslam Cennet Bahçesi fikri ile Roma Atrium anlayışının birleşimi eksensel bir düzenleme Su kanalları, yansıma havuzları, kaskatlı, fıskiyeli havuzlar serinlik ve ses etkisi yaratmaktadır. Hayvan figürlerinde heykeller, yüksek duvarlar, kemerli geçişler, baklava ve petek desenli duvar ve cepheler Rosa sp., Citrus sp., Cupressus sp., Laurus nobilis, Buxus sp., Myrtus sp., Punica sp., Phoenix sp., Olea europea
Rönesans Bahçeleri

 

Formal bir düzen içerisinde, birden fazla eksen ile kesin simetri bulunmaktadır. Topiari var. Fıskiyeli, hareketli havuzlar, süslü ve gösterişli çeşmelerden özelleşmiş olan Grottolar, su kanalları kullanılmıştır. Yüksek duvarlar,

ahşap veya taştan pergola, oturma birimleri, taş masalar, heykeller, teras köşelerinde süslü korkuluklar vardır.

Wisteria sinensis, Lonicera caprifolium, Buxus sp., Rosmarinus sp. Citrus sp., Jasminum sp., Syringa sp., Rhododendron sp. ve uygun palmiye türleri
Barok Bahçeleri Bahçe ışınsal bir aksa ve simetriye bağlı geometrik şekillerden oluşur. Parter sanatı uygulanmıştır. Moad” adı verilen geniş ve derin su hendekleri , mermer havuzlar bazen durgun, bazen fıskiye ve kaskatlı havuzlar kullanılmıştır. Heykeller ve anfi tiyatro bulunmaktadır. Buxus sp. ve Taxus sp., Carpinus sp., Orangerie uygulaması görülmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu Seyirlik ve fayda amaçlı, doğal görünüşlü Köşeli bir havuz ya da çeşme, şadırvan Sarmaşıklı çardaklar, sed ve merdivenler, ağzından su çıkan aslan heykelleri, yüksek duvarlar bulunmaktadır. Platanus orientalis, Farxinus excelsior, Tilia sp.,, Ulmus sp., Celtis sp., Quercus sp., Laurus sp., Pyrus sp., Cercis siliquastrum, Dianthus sp. Ranunculus sp., Peonia sp., Jasminum sp., Hyacinthus sp., Narcissus sp. Lilium sp.,

 

Akdeniz havzasında yaşayan toplulukların yaşam alanları, içinde bulundukları coğrafya ve iklimin etkisiyle şekillenmiş ve önemli bir bahçe kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde “Rönesans”, “Barok” veya “Rokoko” bahçe tarzları Akdeniz coğrafyasının bir ürünü olarak şekillenmiştir. Bu tarzlar bölgenin özelliklerinden aldıkları öğelerin damıtılmasıyla genel Akdeniz tarzından ayrımlanmış ve kendi özelleşmiş biçimlerini oluşturmuşlardır. Tüm bu tarzların dışında da bölgenin karakteristik bitki örtüsünün ve engebeli topografyasının tanımladığı özgün bir üst bahçe kültürünün varlığı da havzanın farklı bölgelerinde benzer şekilde uygulanmakta ve gözlemlenmektedir.

Akdeniz coğrafyasında yaşamış medeniyetlerin temel özellikleri değerlendirildiğinde, genel olarak hepsinde iklimin etkisinin çerçevesinde bahçe ortamında açık, yarı açık ve kapalı mekânlar oluşturdukları gözlemlenmiştir. Bahçede kullanılan öğeler geometrik formlardadır ve yerleşim planında formal tasarımlar göze çarpmaktadır. Farklı coğrafyalara ait birçok bahçede aksiyel tasarımın gereksindirdiği simetrik bir düzen göze çarpmaktadır. Su kullanımı yine aynı şekilde geometrik havuzlar şeklinde bazen durgun, bazen de fıskiyelerle ve çeşmelerle birlikte hareketli olarak kullanılmıştır. Bahçelerde genel itibarı ile oturma mekanlarının üzerleri bitki sardırılmış pergolalar ile kapatılmış ve bu sayede oturma mekanlarında iklimsel konfor sağlanmıştır.

Akdeniz coğrafyasındaki engebeli topografya; bahçe düzenlemelerinde sıklıkla teras kullanımını zorunlu kılmış ve bu durum tasarıma özgünlük katan sıklıkla rastlanılan bir olgu olmuştur. Yine hemen hemen bütün medeniyetler plastik obje olarak heykelleri farklı amaçlarla bahçelerinde kullanmışlardır. Sert yüzeylerde kullanılan malzemeler arasında mermer, çakıl, dere taşları, beton ve kırma taşlar göze çarpmaktadır. Bitki kullanımında ise genel anlamda Akdeniz iklimi doğal bitki örtüsüne ait bitkiler kullanılırken bu türlerden bazıları medeniyetlerin kimlikleri ile özdeşleşmiştir. Ancak coğrafi keşiflerle uzak doğudan getirilen egzotik bitkilerin kullanımı da Rönesans sonrasındaki dönemde söz konusudur.

Dolayısıyla farklı toplumlarda farklı şekillerde biçimlenen bu mekânlar, Akdeniz iklim kuşağının zengin florası ve tarihsel mimarı yapılarıyla buluşarak özgün Akdeniz bahçelerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Akdeniz Bahçe Stili ve Karakteristik Özellikleri

Akdeniz bahçelerinin oluşumuna zemin hazırlayan en büyük etmenlerden biri olan iklimle beraber insanlar yılın büyük bölümünü evin bir uzantısı olan bahçelerinde geçirebilmektedirler. Buna bağlı olarak bahçede geçirilen zamanın artmasıyla birlikte, dış mekanda kapalı, yarı-açık ve açık gibi çeşitli oturma mekanları ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyaca Akdeniz bahçelerinin olmazsa olmazları arasında yer alan pergola ve teraslarla cevap verilmiş bunların yanında taşınabilir malzemelerden oluşan taş, ahşap ve mermer oturma birimleri de kullanılmıştır.

Kışları ılıman geçen bu coğrafyada yazların bir kısmı da kavurucu sıcaklarla geçmektedir. Akdenizliler veya zamanında bu bahçeleri oluşturan ve tasarlayan bahçıvanlar, bahçe mimarları ve günümüz peyzaj mimarları bu durumun üstesinden bahçe de çeşitli şekillerde su kullanımıyla ortamı biraz olsun serinletmeye amaçlamışlardır. Suyun kullanış şekilleri genelde bahçenin mevcut olarak sahip olduğu formal düzen içerisinde geometrik şekillerde havuzlarla olmuştur. Bu havuzlar kimi dönemlerde durgun şekilde ayna etkisiyle kimi zamanda fıskiyelerle ve çeşmelerle hareketlendirilerek kullanılmıştır. Suyun serinliğinin bahçenin her yanında hissedilmesi amacıyla zaman zaman bahçede kanallar şeklinde kullanılmıştır. Latymer (1990) aynı şekilde suyun kullanımının bahçe içersinde serinletici bir etkisinin olması nedeniyle sıkça kullanıldığını belirtmiştir. Aynı zamanda suyun durgun şeklinin sadece ayna amaçlı değil nilüfer havuzu veya çeşitli diğer bitkilerin kullanımıyla doğal bir gölet şeklinde kullanıldığını da ifade etmiştir.

Sert yüzey ve döşemelerde kullanılan malzemeler, bahçenin kimliğini vurgulayan bir diğer etmendir. Latymer (2001) bu kapsamda Akdeniz bahçelerinde sıklıkla gri renkli bir malzeme olan betonun sıkça farklı şekilde kullanıldığını belirtmiştir. Beton bazen düz bir şekilde bazen plaklar halinde bazen de betonun üzerine işlenen çakıl veya dere taşlarıyla kullanıldığını ve hatta bu şekildeki kullanımlarda döşeme desenlerinde çeşitli form ve motifler oluşturulduğundan bahsetmiştir. Özellikle bahçelerde bulunan sert zeminlerde bu tür motif uygulamaları görülmektedir. Tuğla granit gibi malzemelerin yanında sıkça kayraktaşı gibi doğal malzemeler hem döşemelerde hem de merdivenlerde sıkça kullanılmıştır. Yine hem Akdeniz bahçelerinin geçmişine baktığımızda avlularda mermerden yapılmış sütunlar, heykeller ve süs havuzları da görebilmekteyiz.

Akdeniz bahçesinin kimliğini belirleyen en önemli unsurlardan biride bitkilerdir. Dışarıda bir oda olarak tanımladığımız bu odanın sınırları ve hacmi kullanılan bitki materyali ile belirlenmiştir. Eski zamanlarda bahçeler sıklıkla mahremiyet ve özellikle güvenlik sebebi ile yüksek duvarlar ile çevrelenmiştir. Ancak günümüzde bu anlayış kendini daha küçük duvarlara ve Akdeniz bahçelerinde çit bitkilendirmesine bırakarak hem bahçenin dışarı ile bağlantısı kesilmemiş hem de bahçe sınırları belirlenmiştir. Bitki Akdeniz bahçelerinde farklı şekillerde kimi zaman yer yer yoğun, kimi zaman da seyrek olarak farklı varyasyonlar halinde kullanılmıştır. Örneğin Eski Yunan bitkiler avluda kil saksılar içinde ve kaplarda kullanılmıştır. Özellikle bu saksı bitkilendirmesi Akdeniz bahçelerinde sonradan sıkça konut girişleri, teraslar, avlular, pencere önleri gibi yerlerde kullanılarak renkli bahçeler ve mekanlar elde edilmiştir. Saksılar sadece mevsimlik türler için kullanılmamış zeytin ve portakal gibi özel Akdeniz bitkilerinde de kullanılmıştır. Akdeniz bahçelerindeki karşılaştığımız farklı bir diğer bitki kullanımı ise sarılıcılardır. Bu tür bitkilerin kimisi doğrudan Akdeniz ile özdeşleşmiş  ve sıkça duvarlarda, sütunlarda, pergola ve çardaklarda kullanılmıştır, öyle ki geçmiş Akdeniz medeniyetlerinden Mısır gibi bazıları sadece asma bitkisinin bir iskelete sardırılması ile “Asma pergolaları” yapılmıştır. Yine bitki kullanımında ki en önemli unsurlardan birisi doğal türlerin kullanılmasıdır. Aksi takdirde bu özel Akdeniz iklimine diğer iklim kuşaklarındaki bitkiler adaptasyon sorunu yaşayıp kaybedilecekleridir. Dolayısıyla uzun süreli ve sürdürülebilir bir bahçe için doğal bitkilerin seçimine dikkat edilmelidir (Cox, 2005, Gildemeister 2002,2006).

Akdeniz Bahçesinde Kullanılan Materyaller

Akdeniz bahçe stilinde yerel malzeme kullanımı öne çıkmaktadır. Ancak bunun yanında tarihsel olarak Akdeniz’in özgün ve yoğun bir ticaret ağını oluşturması nedeniyle büyük bütçeli ve anıtsal nitelikteki mekânların tasarımlarında Mısır ve diğer kuzey Afrika bölgelerinde çıkartılan taşların kullanıldığı da gözlemlenmektedir. Havzada öne çıkan en önemli malzeme mermerdir. Özellikle sütun ve mozaik işlemelerinde mermerin yoğun bir biçimde kullanıldığı söylenebilir. Bunun yanında özellikle Antalya bölgesinde bulunan Pamfilya ve Likya bölgesi kentlerinde bölgenin doğal malzemesi olan travertenin özgün kullanımları göze çarpmaktadır.

Altan (2005), Akdeniz bölgesini batıda İspanya ve Fas’tan başlayıp, doğuda Lübnan’a kadar uzanan tüm kıyı kesimleri olarak tanımlamıştır. Bu geniş coğrafyada doğal olarak yetişen bitki türleri Çizelge 2.1’de verilmiştir (Altan, 2005, Yılmaz, 1996).

Ağaç Türleri: Abies pinsapo, Acacia dealbata hybritleri, Ailanthus altissima, Albizzia jülibrissin, Araucaria heterophylla, Arbutus andrachne, Arbutus unedo, Brachychiton acerifolius Callistemon viminalis Catalpa Bignonioides Cedrus libani, Celtis australis, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum Citrus aurantiifolia Citrus aurantium Citrus limon, Citrus reticulata Citrus chinensis Cupressus macrocarpa Cupressus sempervinens Eleagnus angustifolia Eriobotrya japonica Eryhtrina crista-galli Eucalyptus camadulensis Eucalyptus ficifolia Ficus carica Ficus elastica Ficus retusa nitida Fraxinus uhdei Ginkgo biloba Gleditsia triacanthos Jacaranda mimosifolia Juniperus sp. Lagestroemia indica Laurus nobilis Magnolia grandiflora Melia azerdarach Metrosideros excelsus Musa ornata Olea europea Persea americana Pinus canariensis Pinus halepensis Pinus pinea Pinus brutia Platanus x acerifolium Platanus orientalis Populus alba Parkinsonia aculeata Paulownia tomentosa Prunus cerasifera Prunus dulcis Punica granatum Thuja orientalisQuercus ilex Salix babylonica Schinus molle Sophora japonica Tamarix tetrenda Ulmus parvifolia

Palmiye Türleri: Beaucanea recurvata Chamaerops humulis Chrysalidocarpus lutescens Cordyline australis Cycas revoluta  Phoenix dactylifera Phonix theophrasti Syagrus romanzoffiana Trachycarpus fortunei Washingtonia filifera Washingtonia robusta Yucca aloifolia Yucca elephantipes Yucca flamentosa

Çalılar: Abelia x grandiflora Acca sellowiana Aloysia triphyla Atriplex canescens Bamboo sp.Berberis thunbergii Berberis julianae Buddleia davidii Buxus microphylla japonica Buxus sempervinens Caesalpinia gilliesii Callistemon citrinus Camellia sasanqua Carpenteria californica Cassia alata Cestrum nocturnum Coronilla glauca Cotinus coggygria Cotoneaster franchetti Cotoneaster horizontalis Daphne odora Datura suaveolens Achium fastuosum Eleagnus x ebbingei Euonymus japonica Fatsia japonica Fremontodendron californicum Hibiscus rosa- chinensis Hibiscus syriacus Jasminum humile Juniperus horizontalis Lantana camara Ligustrum japonicum Lippia citriodora Mahonia aquifolium Myrtus comminis Nandina domestica Nerium oleander Photinia serrulata Pistacia lentiscus Pistacia terebinthus Pittosporum tenuifolium Pittosporum tobira Plumpago capensis Pyrancantha coccinea Rosa sp Rosmarinus officinalis Russelia equisetiformis Strelitzia regina Strelitzia nicolai Syringa vulgaris Syringa laciniata Quercus coccifera Vibirnum tinus

Sarılıcı Türler: Actinidia deliciosa Asparagus aethiopicus Asparagus setaceus Bignonia violacea Bougainvillea glabra Bougainvillea spectabilis Campsis radicans Clematis armandii Clematis montana Distictis buccinatoria Ficus pumila Hedera canariensis Hedera colchica Hedera helix Jasminum azoricum Jasminum fruticans Jasminum mesnyi Jasminum officinale Jasminum polyanthum Mandevilla splendens Monstera deliciosa Passiflora manicata Podranea ricasolina Polygonum aubertii Rosa banksiae Rosa wichuraiana Solanum jasminoides Tecomaria capensis Thunbergia grandiflora Trachelospermum jasminoides Vitis vinifera Wisteria sinensis

 Mevsimlik Çiçekler (Çok yıllıklar): Ajuga reptans Arctotheca calendula Arundo donax Aspidistra elatior Asplenium bulbiferum Aster amellus Begonia semperflorens Bergenia crassiflora Campanula portenschlagiana Ceranthus ruber Cerastium tomentosum Chrysanthemum frutescens Leusanthemum vulgare Cortaderia selloana Dianthus barbatus Dianthus caryophyllus Dianthus chinensis Dianthus deltoides Euphorbia pulcherrima Euryops pectinatus Gazania rigens Lavadula dentata Leonotisleonurus Limonium perezii Liriope muscari Osteospermum fruticosum Pelargonium sp. Phormium tenax Polygonum capitatum Thymus vulgaris Vinca major Vioala odorata

 Mevsimlik Çiçekler (Tek yıllıklar): Ageratum hostanianum Anthirrnum majus  Calendula officinalis Cattharanthus roseus Celosia cristata Eschscholzia californica Helichrysum bracteatum Impatiens walleriana Lathyrus odoratus Lobularia maritima Petunia sp. Phlox drummondii Salvia splendens Tagetes erecta Verbena sp. Vioala tricolor Zinnia sp.

Soğanlı, Yumrulu ve Rizomlu Türler: Agapanthus africanus Amaryllis belladonna Anemone coronaria Cana indica Clivia miniata Cyclamen sp. Cymbidium orchids Dahlia sp. Dietes vegeta,

Iris unguicularis Iris japonica Iris retuculata Narcissus sp. Ranunculus asiaticus Sternbergia lutea Tulipa sp. Zantedeschia aethiopica Zephyranthes grandiflora

Kaktüs ve Sukkulent Türler: Aeonium canariense, Agave americana, Aloe arborescans, Aloe vera, Aptenia cordifolia, Carpobrotus edulis, Drasenthemum hispidum, Echinocactus grusonii, Messembryanthemum sp,. Opuntia ficus-indica, Portulaccaria afra.

Akdeniz bitkilerinin en önemli özellikleri çok az su ile yaşayabilmeleri ve hatta bazı bitkilerin hiç su istememesidir. Grup bitkilendirmeleri de bitkilerin su ihtiyaçlarını azaltmaktadır. Bitkilerin su ihtiyaçlarına göre gruplandırılması gereksiz su kullanımını  önleyecektir (Cox, 2005).

 Akdeniz Bahçesinde Kullanılan Formlar

Akdeniz bahçelerinde formal, aksiyel düzene dayanan simetrinin hakim olduğu formlar gözlemlenmektedir. Bu düzen özellikle topografyanın baskın olduğu peyzajlarda daha dramatik etkilerin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanında konutun bahçe ile ilişkisinde ve bahçeden konuta oluşturulan manzaralarda topografyadan faydalanarak daha etkileyici sunumların oluşturulması mümkün görünmektedir.

Yukarıdaki bilgiler benim Yüksek Lisans Öğrencim Oğuzhan Özçatalbaş ile Peyzaj Mimarlığı V. Kongresinde Sunduğumuz bildiriden alınmıştır. Ev Bahçe Dergisi Ağustos 2015 sayısı da 8 Adımda Akdeniz bahçesi Yaratın konulu makalede ilgilenenler için pratik bilgiler sunuyor. Sizlerin de ilgisini çeker diye düşünüyorum.

1. Yüksek Duvar ve Avlu İkilisi

Yunan adalarındaki evleri gözünüzün önüne getirin, beyaz yüksek duvarlara, mavi kapı ve pencereler eşlik eder. Yüksek duvarlar, güçlü rüzgarlara karşı koruma sağlar. Ayrıca bahçede çok vakit geçirildiği için özel hayatınızı da koruma altına alır. Yüksek duvarlı, geniş avlulu evlere ve bahçelere İtalya, İspanya, Portekiz’de olduğu gibi  Antalya Kaleiçi’nde de sıkça rastlanır.

duvar1

www.hgtv.com

2. Gölge Alanlar

Uzun süre ve bol miktarda güneşe maruz kalan Akdeniz bahçelerinde gölge alanlar oluşturmak bir zorunluluktur. Sundurma, pergola, kameriye, çardak ve arkadlar gibi peyzaj elemanları ile bahçede gölge sağlarken estetik ve tanımlı mekanlar yaratılmış olacaktır. Bu sayede günün her saatinde bahçeden yararlanma olanağı oluşur.

Italian_garden_B_02

http://www.gardendesigner.com/exp-italian_gardens_gravel.htm

3. Farklı Kullanımlara Sahip Dış Mekan Yaratma

Akdenizliler mevsim koşulları sayesinde gece gündüz ayrımı yapılmaksızın vakitlerinin çoğunu dışarıda geçirirler. Ne de olsa dışarıda doğal klimalı bir ortam vardır. Bu yüzden bahçenin farklı yerlerinde oturma alanları yaratırlar.  Böylelikle günün farklı saatlerinde güneşin ve rüzgarın durumuna göre en konforlu alanda vakit geçirmek mümkün olmaktadır. Şemsiye altında bir oturma grubu, yıllanmış ağaçlar arasında bir hamak, keyifli yemekler için büyük bir masa ve bol miktarda sandalye, çimlerin üzerinde gölgelikli daybed ya da terasa yerleştirilen şezlong… Pek çok mekan seçeneği içinden uygun olanlarını belirlemek yeterli.

mediterranean-garden-650x450

www.suggestkeyword.com

4. Su Kullanımı

Suyun rahatlatıcı, huzur veren sesi Akdeniz Bahçelerinin vazgeçilmez bir unsurudur. İster yüzme havuzu, ister fıskiyeli süs havuzları, küçük bir nilüfer havuzu, kaya bahçesinden akan mini bir şelale ya da kuş havuzu. Hepsi de bahçeye ayrı bir hava katacak, farklı katkılar sağlayacaktır.

RX-DK-GDN00801rep_personal-space_s4x3_lg

vintagegardensdesign.com

5. Yenilebilir bitkiler

Bahçede zeytin, incir, üzüm, limon, mandalina gibi Akdeniz bitkilerine yer vermek Akdeniz bahçesi için bir zorunluluktur. Küçük bir bahçe alanınız varsa en azından nane, biberiye, kekik gibi bitkilerden hem mutfakta yemekler için,  hem de oturma alanlarının yakınında aromatik kokularından yararlanmak için mutlaka kullanılmalı.

6. Yerel ve Doğal Malzeme

Bahçenizin bulunduğu yerin doğal hayatına iyi bir şekilde adapte olmasını istiyorsanız, yerel malzemelerden yararlanmak gerekir. Bitkileri iklime iyi bir şekilde uyabilmeleri için yerel fidanlıklardan almak doğru bir tercihtir. Doğal taş ve ahşap malzeme kullanımı bahçenin doğal bir Akdeniz bahçesi görünümünde olması için önemlidir.

mediterranean-garden-style-at-house

www.your-home-design.com

7. Akdeniz Bitkileri

Begonvil, yasemin, hanımeli, lavanta, petunya, sardunya, zakkum, asma, mandalina kamkat, acem borusu gibi bitkiler yeterli alan yoksa bile toprak saksılarda yetiştirilebilir.

8. Karolar, Mozaikler ve ferforje

Çini desenli karolar, mozaikler ve ferforje mobilyalar yemyeşil çimlerle birlikte oldukça güzel mekanlar yaratır.

1

Kapak resmi  drystonegarden.com

Hakkında PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN

PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN
Antalya gibi güzel bir kentte yaşamanın ve Akdeniz Üniversitesi’nde üniversitelilerle birlikte olmanın keyfine varan bir öğretim elemanıyım. Yaz adındaki sanatçı ruhlu güzel bir kızın annesiyim. Öğrenmenin ve öğretmenin kutsallığına inanarak dijital bir ortamda, bilim, planlama tasarım ve peyzaj mimarlığı konularında bildiklerimi ve bazen de hissettiklerimi okuyanlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yazdıklarım hakkındaki her türlü görüş, katkı ve önerilerinizi bekliyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*