Son Haberler
Anasayfa / Yapı Malzeme Bilgisi / Yapay Materyaller

Yapay Materyaller

  1. YAPAY MATERYALLER Tam metin için pdf dosyasını tıklayınız.3.yapay materyaller

Yapı endüstrisinde olduğu gibi peyzaj yapım materyalleri de gelişen yapı teknolojisi ile her gün daha değişik malzemeler kazanmaktadır. Yapay ürünlerin ana materyali taş, kil, kum, çakıl, çimento, ahşap ve petrol ürünlerinden oluşmaktadır. Teknolojik gelişim bu materyallere yeni formlar ve renk zenginliği katarak iç mekan düzenleme de kullanımı yanında, dış mekan konstrüksiyonlarına da yeni boyutlar, tezatlar ve egzotik görünümler kazandırmaktır. Buna karsın, çoğunlukla seri bir üretim sonucu ölçü, form ve renklerde standartlaşma bu materyallere zaman zaman yeknesaklık getirebilmektedir.

Diğer taraftan doğal yapı malzemesinde gördüğümüz bazı olumsuz yönler (mukavemet yetersizliği, temin edilmesindeki zorluk, pahalı oluş ve işçilik gereksinimi gibi) yapay materyallerde görülmemektedir. Nitekim son yıllarda yapay materyallerin kullanımında görülen büyük artış bunu doğrulamaktadır.

3.1. Aglomeratlar

Peyzaj mimarlığı konstrüksiyon çalışmalarında kullanılan yapay sentez ürünü materyaller beton, pişmiş toprak ürünleri ile blok, plak ve karolar aglomeratlar başlığı aranda incelenebilir. Çünkü temelde doğal materyallerin işlenmesi ile ortaya konulan ilk ham veya mamul maddeden farklı yapı malzemeleri aglomeratlar olarak adlandırılmaktadır. En önemli aglomeratlar sırasıyla beton, pişmiş toprak ürünleri blok, plak ve karolardır.

3.1.1. Beton

İri agregatlar (çakıl, kırma taş) ile bunların aralarım dolduran kum ve çimentonun su ile karışması sonucu donarak kütle haline gelmesine beton denilmektedir. Bu kütle sıkışma ve ezilmeye karşı büyük direnç göstermesi yanında, gerilmeye karşı dayanıldı değildir. Betonun gerilmeye karşı olan zayıflığım gidermek Ötürü demir çubuklarla takviye edilir. Demirle betonun özelliklerinin kombine edilmesi betonarmeyi oluşturur (Kuban, 1990).

Demirin betonla birlikte kullanımı 1800-1850 yıllan arasına rastlar. Bu devrede çelik profillerin döşemelerde betonla birlikte kullanımıyla betonarme başlamış ve gelişmiştir. 1860-1910 yılları arası ise çelik çubukların betona girmesiyle gerçek betonarmenin ortaya çıkarak geliştiği dönem olmuştur.

Betonarme; betona oranla sıkışma ve ezilmeye karşı sağlam, fiziksel ve kimyasal etkiye karşı da daha dayanıklıdır. Beton ve betonarmede sağlamlık ve dayanıklılık, kullanılan agregatın TS 106 özelliğine, yapısına, bunların kullanılma oranına, bağlayıcı ile agregatın birbirine yapışma durumuna, karışımın hazırlanma şekil ve şartlarına, taşınmasına, yerine konulması ve kalıplanmasına, donma ve sertleşme süresinde alınacak tedbirlere ve sulanması ile sulamada kullanılan suyun kalitesine göre değişmektedir. Bunlardan bir veya birkaçının yetersiz
olması betonun sağlamlık ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler. Özellikle beton içindeki su-çimento oram iyi düzenlenmezse; yani uygun dozaj yapılmazsa, betonda sağlamlık ve dayanıklılık yeterli şekilde sağlanamaz. Bu nedenle beton karışımları için,

  1. Agregat-agregat (kum-çakıl) oranı
  2. Agregat-bağlayıcı (kum, çakıl-çimento) oranı
  3. Bağlayıcı-su oranının bilinmesi ve doğru olarak ayarlanması gerekir. Kaynak: Uzun, G., 2007. Yapı Materyalleri, resim: wall-97445_640http://pixabay.com/tr/duvar-beton-yap%C4%B1s%C4%B1-%C3%A7imento-doku-97445/

Hakkında PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN

PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN
Antalya gibi güzel bir kentte yaşamanın ve Akdeniz Üniversitesi’nde üniversitelilerle birlikte olmanın keyfine varan bir öğretim elemanıyım. Yaz adındaki sanatçı ruhlu güzel bir kızın annesiyim. Öğrenmenin ve öğretmenin kutsallığına inanarak dijital bir ortamda, bilim, planlama tasarım ve peyzaj mimarlığı konularında bildiklerimi ve bazen de hissettiklerimi okuyanlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yazdıklarım hakkındaki her türlü görüş, katkı ve önerilerinizi bekliyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*